Podhajce miasto położone na południowy wschód od Lwowa (przed II wojną światową należało do województwa tarnopolskiego). Obecnie znajduje się we wschodniej części Ukrainy. Podhajce otoczone są wysokimi wzgórzami. Rodowód nazwy miasta nie jest do końca wyjaśniony. Istnieją dwie teorie, pierwsza z nich zakłada, że nazwa pochodzi od zna­cznych lasów (gajów)[1] rosnących na wspomnianych wzgórzach. Druga bierze za pod­stawę również położenie geograficzne miejscowości, lecz rodowód nazwy ma wy­wodzić się od 100 metrowej góry, wznoszącej się od wschodniej strony za rzeką, zwa­nej "Gajem" - Podgajem - Podgajce - Podhajce[2].
 Usytuowanie i geografia

HISTORIA MIASTA
Niewiele miast miało tak dramatyczną historię jak Podhajce. Położone na szlaku od granicy na Dniestrze do Lwowa były przez trzysta lat wciąż atakowane przez siły tureckie, tatarskie i kozacko-rosyjskie. (...)

Pierwsza i druga połowa XV wieku
Od 1641 r. właścicielami Podhajec - Potoccy
Bielscy, Rogalińscy i Marcelina z Radziwiłów Czartoryska
Podhajce przełom XIX i XX wieku
XX wiek i współcześnie
Trochę więcej o kościele
Dane o zasobach i statystyki

Przeznaczeniem Podhajec były widoczne wydarzenia wojenne. Gdy ich brakło, historia miasta w XVIII i XIX w. stała się bezbarwna. Wielkie szkody przyniosła miastu I wojna światowa, po której nie powróciło już ono do dawnej zamożności. Po II wojnie światowej ludność polska została z Podhajec wysiedlona, falą repatriacji na południe i zachód Polski (tzw. ziemie odzyskane). Dziś w mieście pozostało już bardzo niewiele materialnych śladów historii. Nie istnieje zamek, w którym "rozpłynął się" skarb Potockich. Praktycznie nie ma już szans na uratowanie kościoła. Heroiczne czasy XVII w. pamięta tylko miejscowa cerkiew, fundowana przez Marię Mohylankę, żonę hetmana "Rewery" Potockiego.

14 listopada 2009 r. odbył sie w Bystrzycy Oławskiej zjazd założycielski
Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej


27 listopada 2010 r. odbyło się w Oławie spotkanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej po roku działalności

WYBRANA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Kilka zdjęć z wyprawy do Podhajec, z czerwca 1997 r. i czerwca 2010 r. Kliknij tutaj
Galeria pocztówek (kartek) z Podhajec
Zdjęcia Bartosza Twarowskiego z 2010 r.
Fundacja "Pomoc Polakom na Podolu, Wołyniu, Pokuciu i Bukowinie" i cmentarz w Podhajcach
Inne zdjęcia z Podhajec
Zdjęcia z cmentarza rzymsko-katolickiego z 2012 r.
Mapa Podhajec i okolic z 1846 r.

Jeżeli możesz dodać jakieś informacje:

Wykorzystana literatura:
- A. Boniecki "Herbarz Polski"
- Iwo Werschler "Podhajce - rys historyczny (do roku 1917)" - materiał powielony
- Jan K.Ostrowski "Kresy bliskie i dalekie" Universitas, Kraków 1998 r.
- "Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" red. B.Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1887
- M.Niedźwiecki "Powiat podhajecki pod względem geograficznym, statystycznym i historycznym" wydanej nakładem autora w drukarni J.Dankiewicza, Stanisławów 1896 r.
- "Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego" red. Jan K.Ostrowski, Drukarnia Narodowa Kraków 1996 r.
- wspomnienia z 2 lipca 1992 r. Józefa Wojciechowskiego ur. 21 lutego 1915 r. w Podhajcach - materiał powielony
- Wojciech Pleszczak "Ludzie jednej polskiej wsi Podola" - materiał powielony ze zbiorów Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta w WarszawieZebrał i opracował G.Gołębiowski; http://golebiowski.stansat.pl[1] "Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego" t. 8, 1887, s. 384

[2] M. Niedźwieckiego "Powiat Podhajecki pod względem geograficznym, statystycznym i historycznym..